Depression Behandling

Metoder för behandling av depression är:

  • Läkemedelsbehandling
  • Psykoterapeutisk behandling
  • ECT eller elektrokonvulsiv terapi

 

Antidepressiva läkemedel vid behandling av depression

 

Denna typ av mediciner verkar i allmänhet genom att öka tillgången till vissa så kallade neurotransmittorer i hjärnan. De viktigaste är serotonin och noradrenalin. Neurotransmittorer är kemiska substanser som har till funktion att överföra nervimpulser från en nervcell till en annan, på liknande sätt som en båt transporterar sina passagerare från en sida av floden till en annan.

Mellan nervcellerna finns små ”bassänger” som kallas synapser. När neurotransmittorn har överfört en impuls från nervcell 1 till nervcell 2 via denna synaps, tas den upp igen av den avsändande nervcell 1. Detta kallas för återupptag av transmittorn.

Depressionbehandling med ECT

Vad innebär ECT?

 

ECT, eller elektrokonvulsiv terapi, är en gammal metod som i dag mestadels används vid svåra depressioner som inte svarar tillräckligt på antidepressiva läkemedel eller psykoterapi. 

Vid ECT ges en kortvarig elektrisk stimulering med elektroder utanpå huvudet. Detta når hjärnan och utlöser där kramper ute i kroppen.

ECT ges medan man är kortvarigt sövd. En patient som får ECT ska ha tom mage. Ofta innebär det att man inte dricker senare än två timmar före och inte äter efter midnatt före behandlingen. Patienten kan vanligtvis dricka och äta cirka 30 minuter efter ECT.

Viktigt att tänka på är också att om patienten behandlas med läkemedel av typ bensodiazepin så ska det göras en paus i denna behandling i god tid före. Sådana mediciner är vanligt förekommande för att lindra ångest och ge sömn, men de är muskelavslappnande och motverkar kramperna vid ECT och därmed dess effekt.

Antidepressiva Läkemedel

Nyare antidepressiva läkemedel

 

Antidepressiva läkemedel kan indelas i första generationen av antidepressiva, så kallade kallade tricykliska läkemedel. Respektive andra generationens antidepressiva läkemedel som är de nyare medicinerna, främst de som kallas SSRI och SNRI.

Eftersom det i dag nästan helt är den andra generationens medel som används, börjar vi med dem. 

 

SSRI

 

Läkemedel typ SSRI som de är kallade är det mest vanliga typen av farmakologisk behandling för depression. SSRI betyder på engelska ”selective serotonin reuptake inhibitors“, vilket beskriver verkningsmekanismen för dessa läkemedel.