Depressionbehandling

Depressioner kan alltid behandlas.

Med de läkemedel och terapeutiska metoder som finns idag kan varje person som drabbas av depression få en signifikant förbättring av sitt psykiska tillstånd.

För de allra flesta är effekten så god att personen kan anses ha blivit botad. Detta är faktum även om det ibland kan ta lite tid att hitta den optimala behandlingen, eller kombination av behandlingar.

 

Vissa som drabbas av depression upplever en förbättring redan efter dagar, för andra tar det veckor och i vissa fall någon månad.

Det finns också en stor andel som tillfrisknar spontant, alltså av sig själva.

I dag är dessutom möjligheterna att förebygga nya depressioner bättre än någonsin.

Det är viktig att förmedla dessa budskap till en deprimerad person, eftersom ett av de mest typiska symtomen vid depression är hopplösheten och känslan av att ”det kan aldrig bli bra igen”.

Ibland räcker en typ av behandling. I andra fall behövs en kombination av olika metoder så som antidepressiva läkemedel och psykoterapi eller elektrokonvulsiv terapi, ECT.

Behandling av depression är individuellt. Några patienter får bra resultat av det första valet av antidepressiv medicin, andra behöver ändringar i medicineringen en eller flera gånger för att uppnå ett bra resultat.

Det finns mycket allvarliga depressionsfall som får en spektakulär förbättring redan efter kort tid, medan vissa lindriga fall kan behöva längre tid för ett gott resultat.

Det är viktigt att öka och aktualisera kunskapen om depressioner hos personal inom sjukvården. Personalen ska kunna informera de drabbade individerna och deras anhöriga om depressiva symtom och de behandlingsmetoder som finns till buds.

 

 

 

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net