Baby blues depression

Baby blues depression är en form av depression efter förlossning som betraktas som ett normalt tillstånd, utan att ha en allvarligare svårighetsgrad liknande förlossningsdepression och utan att representera ett hot mot kvinna eller det nyfödda barnet.

Baby blues depression kan ha en varaktighet från några timmer upp till några veckor.

 

Symtom vid baby blues depression

 

  • snabba växlingar mellan glädje och nedstämdhet
  • känslor av meningslöshet, hopplöshet
  • lätt impulsivitet, irritabilitet, gråtattacker
  • ångest och orotillstånd
  • tankar på att skada eller misshandla barnet saknas liksom hallucinationer (jämfört med förlossningsdepression)

De kvinnorna som har gått igenom ett sådant psykiskt tillstånd beskriver att de inte kunde känna igen sig själva och att de inte kunde förklara de känslor, beteenden och erfarenheter som de upplevde.

Baby blues depression är ett depressivt tillstånd. Det behövs i regel ingen antidepressiv läkemedelsbehandling, men psykoterapi kan hjälpa. 

 

 

 

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net