Cyklotymi

Cyklotymi är en mildare form av bipolär sjukdom, alltså det som tidigare kallades manodepressivitet. Cyklotymi innebär att svängningarna är mindre uttalade, men att de pågår kroniskt.

Faserna av uppstämdhet når vid cyklotymi inte lika högt som vid det maniska tillståndet. Det stannar vid det som kallas hypomani, som är mindre uttalat.

Inte heller når perioderna av nedstämdhet ner så djupt att de kan kallas för egentlig depression utan motsvarar i stället snarast vad som kallas för dystymi.

Enligt definitionen pågår cyklotymi i minst två år.

Individer som drabbas av cyklotymi känner sig periodvis jätteglada, nästan euforiska. Omgivningen kan uppleva att personen är framfusig, överdrivet och malplacerat skämtsam, alltför pratsam och saknar självkritik. Dessa perioder följs av perioder med nedstämdhet och hopplöshet. Tankar på att skada sig själv kan förekomma. Dessa uppsving och nedgångar i individens stämningsläge är alltså cykliska och pågår oavbrutet.

 

Symtom under den hypomana fasen av cyklotymi

 

 • Överdriven glädje och optimism
 • Ökat självförtroende
 • Snabba resonemang, hoppar från en tanke till en annan
 • Pratar oavbrutet
 • Spenderar pengar utan kontroll
 • Fysisk superaktiv
 • Lätt impulsivitet, aggressivitet
 • Sömnrubbningar
 • Koncentrationssvårigheter

 

Symtom under den depressiva fasen vid cyklotymi

 

 • Nedstämdhet, hopplöshet
 • Ångest, oro
 • Trötthet, svaghet
 • Sömnstörningar
 • Andra tecken på depression såsom nedsatt aptit, koncentrationssvårigheter, irritabilitet

 

 

 

Image courtesy of graur razvan ionut at FreeDigitalPhotos.net