Bipolär sjukdom

Manodepressiv eller bipolär sjukdom innehåller både maniska och depressiva episoder som alternerar. Man skiljer i diagnostiken mellan två olika typer: Bipolär sjukdom av typ I och typ II.

 

Den maniska episodens symtom vid bipolär sjukdom

 

 • överdriven energi liknande ett euforiskt tillstånd, individen ter sig jätteglad, överlycklig
 • överdrivet självförtroende och självbild, individen upplever en känsla av optimism och entusiasm som inte stämmer med verkligheten, allt upplevs vara möjligt
 • ohejdade affärer såsom att individen spenderar alla sina pengar på saker som han eller hon inte behöver
 • inadekvat sexuellt beteende, individen är permanent upphetsad, tenderar att ta kontakt med okända personer och är driven av sexuell lust
 • förvirring, magisk tänkande, alert och snabb tankegång, individen verkar vara helt upptagen av sin diskurs och kan inte bli avbruten
 • ökad kreativitet, uppkommer med nya och originella idéer, individen gör grandiosa planer såsom på att ändra den politiska regimen. Idéerna saknar trovärdighet i verkligheten. Individen i ett maniskt tillstånd entusiasmerar sig för en kort period och verkar vara ockuperad av sina planer, men efter en tid kommer han eller hon fram till nya planer och idéer och lämnar de gamla
 • ökad fysisk aktivitet, handlingen ligger ett steg före tanken
 • ökad irritabilitet och impulsivitet, individen känner ökad trötthet på grund av extremt fysisk och psykisk konsumtion av de egna resurserna
 • alkoholkonsumtion och/eller drogkonsumtion förekommer

 

Vid bipolär sjukdom framstår alltså den maniska episoden som motsatt till den depressiva. Minst tre av de ovannämnda symtom måste finnas, i minimum en vecka, för att uppfylla diagnosen för bipolär sjukdom, manisk episod.

En manisk episod i bipolär sjukdom kan kompliceras med psykotiska symtom såsom hallucinationer eller paranoida idéer.

 

Hypomani vid bipolär sjukdom

 

Hypomani är ett tillstånd med liknande symtom som de ovannämnda men med en mindre intensitet och varaktighet upp till maximum fyra dagar. Individer med bipolär sjukdom som befinner sig i ett hypomant tillstånd fortsätter uppfylla sina professionella och sociala roller och hans/hennes beteende leder i allmänhet inte till några allvarligare problem på arbetsplatsen eller i samhället.

 

Den depressiva episodens symtom vid bipolär sjukdom

 

 • nedstämdhet, oro, ångest, desperation, gråtattacker
 • minskat intresse för dagliga aktiviteter
 • ändrad aptit (nedsatt eller ökad)
 • ökad trötthet, orkeslöshet
 • sömnstörningar, ökad sömn dagtid (för mycket sömn) eller insomni (för lite sömn nattetid)
 • minskad koncentrationsförmåga, kan inte följa den röda tråden
 • irritabilitet
 • skuld och skamkänslor
 • nedvärdering av sig själv
 • känsla av meningslöshet
 • känsla av att vara icke önskad av någon eller
 • känsla av att ingen behöver honom/henne
 • minskad eller upphörd sexuell lust
 • dödstankar och/eller suicidförsök


Minst fem av dessa depressiva symtom ska finnas under en period av minst två veckor för att diagnosen bipolär sjukdom, depressiv episod ska sättas.

 

 

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net