Dystymi

Dystymi är ett kroniskt tillstånd av depressiv art. Symtomen vid dystymi har inte samma intensitet som vid egentlig depression; de depressiva symtomen är reducerade i intensitet och har en längre varaktighet.

Dystymi kan alltså betraktas som en mildare och kronisk form av depression.

 

Symtom vid dystymi

 

 • Nedstämdhet som är konstant, med små, icke signifikanta variationer, individen känner sig ständig ledsen eller olycklig utan någon speciell orsak
 • Minskad förmåga att uppleva glädje, individen känner sig drabbad av kronisk olycka. Det kan finnas dagar (sällan någon månad) när individen har en förbättrad sinnesstämning, men känslan av olycklighet finns där i någon mån ständigt
 • Orkeslöshet och trötthet
 • Minskad koncentrationsförmåga
 • Dåligt självförtroende
 • Tendens till irritabilitet och självkritik
 • Dålig aptit
 • Sömnstörningar
 • Dålig beslutsförmåga
 • Nedstämdhet, hopplöshet, meningslöshet, otillfredsställelse
 • Tendens till social isolering. Individer med dystymi undviker ofta relationer med andra och önskar inte etablera nya sociala kontakter oavsett om det handlar om familj, arbetsplats eller annat i det sociala nätverket
 • Ofta tendens till aggressiv och otillfredsställd hållning i relationer med omgivningen, vilket kan leda till konflikter


I symtombilden känner vi alltså igen typen av depressiva symtom från egentlig depression. Vid dystymi har dessa dock en reducerad intensitet så att exempelvis individens arbetsförmåga inte är signifikant påverkad.

Symtomen vid dystymi pågår enligt definitionen i minst två år.

 

 

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net