Egentlig Depression

Egentlig (djup, svår depression), medeldjup eller lätt depression? Den svårare, djupa form som kallas egentlig depression är ett allvarligt depressionstillstånd.

I de svåraste fallen uttrycker sig depressionen som en depressiv psykos som inkluderar symtom som hörselhallucinationer och vanföreställningar.

Om tillståndet har symtom av en mindre allvarlighetsgrad och varaktighet över en längre tid kallas det dystymi. Dystymi karaktäriseras av att symtomen har lägre intensitet och pågår över två eller flera år. Dystymi benämns också minor depression.

Skillnaden mellan egentlig depression (major depression på engelska) och dystymi är alltså relaterad till intensiteten och varaktigheten av de depressiva symtomen. Behandlingen har likheter.

En annan typ är bipolär sjukdom som förutom depressiva skov även inkluderar en eller flera maniska episoder som är totalt motsatta de depressiva episoderna.

Sammanfattningsvis är de viktigaste typerna:
• Egentlig depression (major depression på engelska)
• Depression som del i en bipolär sjukdom
• Dystymi
• Cyklotymi

Andra typer av depression är:
• Årstidsdepression  eller vinterdepression
• Depression efter förlossning
• Baby blues som är en mildare form efter förlossning

 

Egentlig depression

 

Egentlig depression kan ha en dramatisk klinisk bild med intensiva negativa känslor av dysterhet, hopplöshet, meningslöshet, irritabilitet, skam och skuld, minskat intresse för dagliga aktiviteter och fritidsaktiviteter, ingen ork i vardagen. Egentlig depression har hög suicidrisk.

 

Egentlig depression symptom

 

 • Nedstämdhet
 • Minskat intresse och/eller glädje i att utföra olika aktiviteter eller dagliga uppgifter
 • Orkeslöshet, individen saknar energi för att påbörja och slutföra vanliga aktiviteter som tidigare upplevdes som svåra
 • Svaghetskänsla eller trötthetskänsla, känsla av att sakna resurser
 • Reducerad eller ökad matlust som leder till
 • Viktökning eller viktminskning som är ofrivillig
 • Sömnsvårigheter, individen kan ha insomni (kan inte sova) eller hypersomni (sover för mycket)
 • Långsamhet i tankegångar eller kroppsrörelsen
 • Nedvärdering av sig själv som individ, utan reell anledning
 • Minskade koncentrationsförmåga samt obeslutsamhet
 • Återkommande dödstankar, mörka tankar om suicid, suicidförsök eller utformade suicidplaner.

Det krävs minst två av den första symtomgruppen (nedstämdhet eller minskat intresse eller glädje) tillsammans med fyra av de resterande symtomen för att diagnosen ska uppfyllas. Symtomen ska ha en varaktighet av minst två veckor.

 

 

 

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net