Vinterdepression

Vinterdepression eller årstidsrelaterad depression är en typ av depression som har en tendens att komma vid samma årstid. För många människor är det vintern. Den årstidsrelaterade depressionen förkortas på engelska SAD, vilket står för seasonal affective disorder.

Baby blues depression

Baby blues depression är en form av depression efter förlossning som betraktas som ett normalt tillstånd, utan att ha en allvarligare svårighetsgrad liknande förlossningsdepression och utan att representera ett hot mot kvinna eller det nyfödda barnet.

Cyklotymi

Cyklotymi är en mildare form av bipolär sjukdom, alltså det som tidigare kallades manodepressivitet. Cyklotymi innebär att svängningarna är mindre uttalade, men att de pågår kroniskt.

Bipolär sjukdom

Manodepressiv eller bipolär sjukdom innehåller både maniska och depressiva episoder som alternerar. Man skiljer i diagnostiken mellan två olika typer: Bipolär sjukdom av typ I och typ II.

Dystymi

Dystymi är ett kroniskt tillstånd av depressiv art. Symtomen vid dystymi har inte samma intensitet som vid egentlig depression; de depressiva symtomen är reducerade i intensitet och har en längre varaktighet.

Egentlig Depression

Egentlig (djup, svår depression), medeldjup eller lätt depression? Den svårare, djupa form som kallas egentlig depression är ett allvarligt depressionstillstånd.

I de svåraste fallen uttrycker sig depressionen som en depressiv psykos som inkluderar symtom som hörselhallucinationer och vanföreställningar.

Om tillståndet har symtom av en mindre allvarlighetsgrad och varaktighet över en längre tid kallas det dystymi. Dystymi karaktäriseras av att symtomen har lägre intensitet och pågår över två eller flera år. Dystymi benämns också minor depression.

Depression efter förlossning

Postpartumdepression är en egentlig depression som drabbar kvinnor efter förlossningen. Den kallas också förlossningsdepression eller postnataldepression.