Tester och frågeförmulär

Depressiva symtom testas med psykologiska verktyg.

Det finns professionella tester som används av psykologer och andra tester, frågeformulär och skalor med bred användning av annan vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor, skötare).

 

Tester och frågeformulär vid diagnostik av depression

 

Det finns flera psykologiska tester som används för att bedöma hur allvarligt det depressiva tillståndet är som besvärar individen. De mest kända psykologiska testerna är: Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Montgomery Åsberg Depression Rating Scale (MADR-S), Beck Depression Inventory.

 

Hamilton Depression Rating Scale

 

Hamilton skalan för bedömning av depressiva symtom (HDRS, 1960) ger information om förändringar i allvarlighetsgraden hos en depression. Det innehåller 21 delfrågor, varje kan ge mellan 0 och 4 poäng. Detta test tar 15 – 20 minuter att göra.

 

Hospital Anxiety and Depression Scale

 

HADS, som alltså är en skala för ångest och depression (1983), innehåller 14 frågor uppdelade på en skala för depression och en för ångest. Varje fråga kan ge mellan 0 och 3 poäng, d.v.s. maximalt antal poäng per delskala är 21. Detta test tar ca 10 minuter att göra.

 

Montgomery Åsberg Depression Rating Scale

 

Denna skala som förkortas MADRS (1979) användes från början för att bedöma förändringar i allvarlighetsgraden av symtom hos patienter med egentlig depression.

Den innehåller 10 frågor som mest är situationsbeskrivningar och varje situation har flera alternativsvar inriktade på depressiva symtom. Frågorna är relaterade till individens psykiska mående de senaste sju dagarna. Varje situation kan ge mellan 0 och 6 poäng och maximalt antal poäng är alltså 60.

MADRS-S är en depressionsskala för självadministrering, d.v.s. patienten fyller i svaren och summera resultatet själv. Denna depressionsskala innehåller nio situationer, varje situation har flera alternativsvar och kan ge mellan 0 och 6 poäng per situation. Det tar ungefär 15 till 20 minuter att göra.

Mer information om psykologiska tester och hur depressionssymtomen testas hittar du här.

Testerna används ofta i en serie av flera psykologiska tester och deras resultat tolkas tillsammans med informationen från intervju och observation.

De psykologiska testerna i sig själva ställer ingen diagnos, men informationen som de ger är värdefull.

 

Beck Depression Inventory

 

BDI är ett mycket använt verktyg i psykiatri och psykologi för att bedöma depressiva symtom.
BDI konstruerades av Aaron Beck som är känd som initiativtagare till den kognitiva modellen för depression. BDI innehåller 21 frågor.

Det finns olika varianter såsom BDI-I (1961, 1979) och BDI-II (1996). Den mest använda varianten på sjukhus eller psykiatrisk mottagning är BDI-II.

Frågorna gäller det psykiska tillståndet under de senaste sju dagarna. Varje fråga kan ge mellan 0 och 3 poäng. Det tar cirka 15-20 minuter att genomföra BDI.

Dessa psykologiska tester ger information om depressiva symtom, symtomens allvarlighetsgrad och utveckling.

Diagnosen depression sätts inte enbart utifrån de psykologiska testerna. Det finns diagnostiska kriterier som måste uppfyllas för att man ska ställa diagnosen depression. Observationer och den kliniska intervjun bidrar tillsammans med tester när man diagnosticerar en depression.

Läs mer om diagnosen depression.  

 

 

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net