Undersökningar vid depression

Intervjun är det mest använda verktyget i diagnostiken av psykiska sjukdomar.

En vanlig strukturerad, klinisk intervju är SCID. Den publicerades 1990 i USA och är den första strukturerade intervjun som konstruerades efter manualen för diagnostik av psykiska sjukdomar DSM-III. SCID står för Structured Clinical Interview.

 

Kompletterande undersökningar vid depression

 

Är laboratorieprover värdefulla vid depression?

Diagnosen depression ställs inte med hjälp av blodprover eller andra undersökningar typ röntgen eller scanning. Sådana undersökningar är inte relevanta.

Däremot händer det ofta att läkaren ordinerar labprover när diagnosen depression ställs för första gången på en person. Detta görs för att man vill kunna utesluta att depressionen beror på någon kroppslig sjukdom som kan ge upphov till depression eller liknande symtom.

Exempel på sådana undersökningar är ämnesomsättningsprov samt prov på kalciumnivån i blodet.

En underfunktion av sköldkörteln, vilket kallas för hypotyreos, leder i en hel del fall till depression.

Bisköldkörtlarna är små körtlar som sitter i anslutning till sköldkörteln framtill på halsen. En överfunktion av bisköldkörtlarna har ofta depressivitet som del i sjukdomsbilden. Denna sjukdom kallas för hyperparatyreoidism. Den ger också ökad kalciumnivå i blodet och genom att ta blodprov kalciumhalten kan man alltså få en ledtråd om det finns en överfunktion hos bisköldkörtlarna.

Vissa allmänna symtom vid depression, såsom trötthet, förekommer vid många olika kroppsliga sjukdomar.

När läkaren misstänker en depression ordineras därför ofta en hel uppsättning av blodprover (screening) för att utesluta en somatisk sjukdom. Det inkluderar tester av om levern och njurarna fungerar normalt, eftersom dessa organ kan påverka metabolismen och utsöndringen av antidepressiva läkemedel.

 

Diagnosen depression - Röntgen?

Hjärnundersökning med röntgen, CT (datortomografi) eller MR (magnetröntgen) tillför inget vid diagnostiken av depression.

EEG (elektroencefalogram)?

Denna metod används för att registrera elektrokemisk verksamhet i hjärnan och är en värdefull metod bland annat vid undersökning av epilepsi. EEG undersökning är däremot inte en relevant metod vid diagnostik av depression.

När väl diagnosen depression har ställts, återstår det att välja en behandling för depressionen. Hur behandlas en depression?

 

 

 

Image courtesy of cooldesign at FreeDigitalPhotos.net