Undersökningar vid depression

Intervjun är det mest använda verktyget i diagnostiken av psykiska sjukdomar.

En vanlig strukturerad, klinisk intervju är SCID. Den publicerades 1990 i USA och är den första strukturerade intervjun som konstruerades efter manualen för diagnostik av psykiska sjukdomar DSM-III. SCID står för Structured Clinical Interview.

Tester och frågeförmulär

Depressiva symtom testas med psykologiska verktyg.

Det finns professionella tester som används av psykologer och andra tester, frågeformulär och skalor med bred användning av annan vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor, skötare).

Diagnosen depression

 

Hur ställs diagnosen depression?

 

Diagnosen depression fastställs med hjälp av samtal mellan patienten och läkaren eller psykologen. Detta kallas för en klinisk intervju. Ibland används också tester med vissa frågor inom de områden som är typiska för en depression.