Depressionsbehandling

Fysisk aktivitet för depressionsbehandling kan ha olika former såsom promenader, cykling, träning på gym eller vattengympa. Fysisk aktivitet kan vara individuell eller i grupp.
Det är vetenskapligt bevisat att fysisk aktivitet har effekter vid depression.

Det finns olika teorier om hur fysisk aktivitet hjälper vid depressioner. 

En förklaring är att fysisk aktivitet ger en form av byte av fokus för de negativa tankarna i depressionen. Detta har en särskild funktion vid depressionsbehandling.

 

Fysisk aktivitet vid depression

 

En annan hypotes är att fysisk aktivitet ger möjlighet till social kontakt och sociala interaktioner med alla de goda effekter som det ger för den deprimerade personen.

En ytterligare annan hypotes pekar på fysiologiska förändringar som uppkommer av fysisk aktivitet såsom ökad halt av endorfiner i blodet, vilket bidrar till ökat välbefinnande. Endorfiner kallas med rätta för kroppens egna morfiner.

Vid många psykiatriska kliniker finns det program för fysisk aktivitet. Dessa program innebär som regel promenader i grupp med varaktighet av 45-50 minuter två till tre gånger per vecka.

Fysisk aktivitet rekommenderas fortsätta en period av 4 - 6 månader efter utskrivning. I Sverige är fysisk aktivitet på recept, FYSS, välkänt. Det innebär att patienten får en ordination på utvalda fysiska aktiviteter, ungefär som ett recept på läkemedel.

 

Hur mycket bör man då träna för att få bäst effekt mot depression?

 

En svensk undersökning som publicerades 2015 ger följande tumregler:

Intensiteten bör helst vara "medelintensiv". Hur mycket det är varierar naturligtvis på vilken grundkondition, men har men för en helt otränad person motsvarar det rask promenadtakt. Har man ingen grundträning är det alltså lagom att börja där. Den som redan har en god kondition får gradera upp ansträngningen. Det är alltså inte speciellt mycket som krävs.

Varje träningspass bör pågår under minst 30 minuter.

Det bör vara minst tre pass per vecka.

Studien visar också att det är bättre om man tränar under handledning än att göra det helt på egen hand. 

Andra metoder för behandlingen av depression kan vara olika former av beteendeaktivering genom dans och musik, eller sysselsättning som att rita, måla m.m.

Konstterapi är ett ofta mycket uppskattat inslag som vissa psykiatriska kliniker ger möjlighet till. Sådan behandling förmedlas av särskilt utbildade terapeuter. Konstterapin har en hel egen bakomliggande teori.

Den deprimerade individen får också möjlighet att visa till sig själv att han/hon lyckas med något och skapa sådant som är värdefullt och som andra uppskattar.

Fysioterapi, även kallat sjukgymnastik, används också på många håll i behandlingen av bland annat depressioner. Metoden bidrar bland annat till att byta fokus från negativa tankar till kroppsliga sensationer och få ökad kunskap om sin egen kropp.

Meditation har under senare år fått en mer accepterad ställning. Det gäller den särskilda form som kallas mindfulnessmeditation och som har utvecklats till en metod för förebyggande av depression. Metoden kallas MBCT, eller på svenska MBKT och betyder helt enkelt mindfulnessbaserad kognitiv terapi. Detta förmedlas i grupp av en utbildad instruktör och erbjuds på vissa kliniker. I detta program ingår inte bara meditation i snäv mening utan också andra tekniker. Det är vetenskapligt bevisat att denna metoden fungerar som förebyggande behandling av depression. Den mindfulnessbaserade metoden vid depression beskrivs närmare MBCT och Depression 


Dessa och andra metoder bidrar också till att bryta av isolering och ger möjlighet till positiv återkoppling från andra människor.

 

 

Image courtesy of photostock at FreeDigitalPhotos.net