Depression Psykoterapi Online

Depressionsbehandlingen med antidepressiva läkemedel kombineras ofta med samtalsbehandling, det vill säga psykoterapi. Många patienter blir effektivt hjälpta med enbart psykoterapi för sin depression. Människor som är känsliga för biverkningar av läkemedel föredrar ofta psykoterapeutisk behandling.

Det är viktigt att påpeka att allvarliga depressioner tas emot akut och med förtur av sjukvården. Den som har djupare besvär ska alltså inte vänta utan söka akut.  

I andra fall kan det dröja upp till flera månader innan man får tid hos en psykoterapeut. Utanför de stora städerna kan det också vara svårare att få träffa en psykoterapeut.

 

I så fall kan följande alternativ vara bra. 

För många ligger psykoterapi online nära tillhands.

 

Psykoterapi online vid depression, såsom KBT online, har visat sig vara lika effektivt som traditionell psykoterapi.

Psykoterapi online eller internetpsykoterapi använder sig av tekniska hjälpmedel som manual, appar, telefon, chatt och email. KBT online är den mest datoranpassade psykoterapimetoden vid depression.
En fördel med psykoterapi online, som ofta uppskattas, är att man inte behöver uppsöka en mottagning utan kan genomföra sin behandling på helt privata villkor.

 

Psykosociala behandlingsmetoder innebär social aktivering av olika slag såsom fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter, intresseaktivering, socialisering i grupp och andra former av sysselsättning (occupational therapy på engelska).

Individen själv som bestämmer om han/hon vill sätta igång olika aktiviteter.

Många människor väljer självhjälpsmetoder. Sådana kan med fördel användas vid behandlingen av lindriga depressioner. Självhjälpsmetoder rekommenderas däremot inte vid djupare depressioner, till exempel sådana som innebär självmordsrisk. I sådana fall bör man utan att dröja söka läkare eller psykolog.

 

Självhjälpsmetoder kan utgå ifrån manualer för självhjälp, CD eller DVD och självständig inlärning av nya kunskaper, strategier eller problemlösningar.

Det finns olika psykoterapeutiska inriktningar, vilket kan verka förbryllande. Det marknadsförs tyvärr också ”behandlingsmetoder” som inte är vetenskapligt förankrade. Hur ska man själv kunna veta vad som är effektiv psykoterapeutisk behandling vid depression?

Legitimerade läkare och psykologer står under Socialstyrelsens tillsyn och som patient kan man därför lita på att den behandling som de ger är vetenskapligt baserad.

Det finns oberoende institut och myndigheter som värderar de behandlingsmetoder som erbjuds och används inom vården.

Ett exempel är det engelska NICE, National Institute for Health and Care Excellence. Det bedriver forskning och samlar information om bland annat psykoterapeutiska metoder och deras effektivitet. Här finns information på engelska om psykoterapi och depressionsbehandling hos vuxna (NICE). 

I Sverige arbetar bland annat Karolinska Institutet med att analysera och utvädera effektiviteten av olika psykoterapimetoder vid depression. Det gör även Socialstyrelsen och SBU.

 

 

 

Image courtesy of phanlop88 at FreeDigitalPhotos.net