Depressionsbehandling psykoanalys

Till de viktigare försvarsmekanismerna hör:

Bortträngning

Exempel: Ångestskapande minnen trängs bort från det medvetna.

Projicering
Individen förlägger sina egna oönskade impulser och känslor till en annan person, d.v.s. dvs uttrycker att den andre är olycklig även om det är han/hon själv som upplever en sådan känsla.

Regression
Individen återgå till en säker och lugn period före ett visst trauma, återupptar beteenden som han/hon hade före traumat.

Förnekande
En livserfarenhet eller evenemang associerat med obehagliga känslor fornekas som den inte har hänt.

Rationalisering
Individen presenterar en logisk förklaring till sitt beteende för att få det att framstå som acceptabelt.

Sublimering
Förbjudna impulser kanaliseras genom socialt tillåtna aktiviteter. Exempelvis aggressivitet som kommer till uttryck i konstnärliga gärningar eller i form av sport och idrott.

 

När Jaget inte kan hantera konflikterna mellan Id och Överjag känner sig individen sårbar och ångestfylld.

 

Hur ser då psykoanalysen på depressioner?

 

Det varierar något mellan olika inriktningar. Men i centrum finns uppfattningen att en depression ursprungligen är en fråga om aggressioner som individen har ”vänt mot det egna jaget”. Det vill säga en form av ilska som personen riktar mot sig själv.

Med denna utgångspunkt är det en viktig del av den psykodynamiska terapin att klienten blir medveten om sina inre aggressiva impulser och förmår att uttrycka dem mot det ansvariga objektet ifråga.

Exempel: En person blir övergiven av sin partner och kommer till följd av detta in i ett depressivt tillstånd. Enligt psykoanalytisk teori kan detta tänkas bli förklarat med att hon eller han i tidiga barnaår har lärt sig att det är otillåtet att ge uttryck för aggressivitet. Därför kan de aggressiva känslorna mot den svikande partnern inte bli medvetna utan hanteras alltså så att de vänds mot den egna personen, alltså i form av en depression.

En viktig del av vägen till tillfrisknande blir att för det första vederbörande kan uppleva de aggressiva impulserna mot partnern och dessutom ge ett moget uttryck för dem i den terapeutiska situationen.

Enkelt uttryckt: I stället för känslan att ”jag är värdelös”, kan patienten känna att den svikande partnern är en sann skitstövel. Vilket faktiskt inte alltför sällan är fallet.

Psykoanalysen lär oss med andra ord att aggressivitet är hälsosamt och att vi ska vara tacksamma för och vårda förmågan att känna och ge uttryck för aggressivitet.

De mönster i hanteringen av aggressivitet som ligger till grund för allvarliga mönster är inlärda under tidiga barnaår. Men de går alltså att bli medveten om och att förändra.

 

 

 

Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net