Mindfulness Depression

Mindfulness definieras som uppmärksamhet i nuvarande ögonblicket, till tankar, känslor och kroppsliga sensationer som finns här och nu, utan att kritisera eller reagera.

Mindfulness är en möjlighet att bli medveten om tankar, känslor och sensationer utan att kategorisera dem ”goda och värdefulla” eller ”onda och icke-värdefulla”, som vi brukar göra i vardagen.

Grundtanke i mindfulness: Dessa komponenter av vår tänkande eller mentala händelser, tankar och känslor, är inte verkliga.

De är bara mentala händelser i vårt medvetande som befinner sig där endast för ett ögonblick. De dyker upp i uppmärksamhetsfokus en kort stund och försvinner sedan. De betraktas alltså som mentala händelse och inte som fakta.

Individen tränar för att observera sina egna erfarenheter som mentala händelse och inte som fakta. Från ägare av dessa livserfarenheter blir individen observatör av dem.

Individen lär sig att se på sina tankar, känslor och livserfarenheter (några obehagliga och orsaker till stress eller depression) från ett nytt perspektiv. De är inte fakta! De är mentala händelser som kommer finns med kort varaktighet i individens medvetande.

På det här sättet hjälper mindfulnessövningarna individen att komma ur ett automatiskt tillstånd av negativa tankar och känslor som underhåller det depressiva tillståndet.

 

MBCT

 

Mindfulness-baserad kognitiv terapi är ett terapeutiskt program som lär de deprimerade personerna att leva i ”den här stunden”.

Individen lär sig att vara observatör av sina tankar, upplevelse och livserfarenheter.

Individen lär sig mer än bara att vara observatör.

Individen inbjuds till att reflektera över sina tankar och upplevelse och acceptera dem utan att reagera, värdera och kritisera dem. Allt är välkommet att dyka upp i uppmärksamheten. Den drabbade individen reflekterar över sina erfarenheter med en lugn och distanserad attityd. Hon/han lär sig att ta avstånd från sina egna upplevelser, acceptera dem som de är, behagliga eller obehagliga, utan värdering eller kritik. Detta kallas för decentrering. 

Mindfulness-baserad kognitiv terapi är en terapeutisk metod som kräver träning och färdighetsutveckling.

MBCT kräver förmåga att vara och arbeta i grupp och reflektera över de upplevelser och svårigheter som dyker upp i terapin. Från en annan synvinkel är MBCT en metod som kräver tid för dagliga meditationsövningar och för hemuppgifter (som till exempel lyssna på CD/DVD, andningsövningar, kroppsscanning, skriva ner de negativa tankarna, registrera och skatta känslorna eller gör dagliga aktiviteter på ett mindfullt sätt).

MBCT programmet inkluderar speciella andningsövningar (breathing meditation på engelska) sittande meditation, kroppsscanning (body scan på engelska) yoga övningar samt promenader på ett mindfullt sätt (mindful walking på engelska).

 

 

 

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net