Psykoterapibehandling för depression

Psykoterapi innebär att man behandlas för sin depression med psykologiska metoder. Eftersom det vid depressionen ofta finns ångest i kombination med nedstämning, berör psykoterapin båda dessa symtomfält.

Bäst resultat eller symtomreduktion uppnås med en kombination av psykoterapi och läkemedelsbehandling.

Individer som drabbas av depression kan i regel själva välja vilken behandlingsform som hon eller han ska få.

Enkelt uttryckt svarar psykologer för psykoterapi, medan läkare behärskar läkemedel och de läkare som är specialiserade i psykiatri även psykoterapi. Valet av behandlingsmetod görs i samråd med patienten.

För de fall som är svårare, eller där annan behandling inte hjälper, finns möjlighet att använda ECT.

 

Vad är psykoterapi?

 

Psykoterapi ger individen möjlighet att reflektera, experimentera och lära om sig själv. Psykoterapi är en lärandeprocess och därför förutsätts det att den drabbade individen ska ha motivation och resurser för en sådan process.

Psykoterapi öppnar dörrar till självkännedom och flexibilitet. Psykoterapi bidrar till att utveckla individens kapacitet att se problem med andras ögon och leta efter lösningar.

Psykoterapeutiska metoder i behandlingen av depression har olika inriktningar beroende på de teorierna som de baseras på. I behandlingen av depression används såväl individuella terapier som gruppterapier.

Till individer med ångesttillstånd som socialfobi eller de som har svårt att befinna sig nära och kommunicera med andra rekommenderas individuell terapi. Detta minskar risken för att den deprimerade individen avbryter terapin i förtid.

Psykoterapi som behandlingsmetod passar till de flesta men den passar inte till alla, därför bör valet av behandlingsmetod göras noggrant.

 

Psykoterapiinriktningar i depressionsbehandling

 

Några av de mest använda psykoterapeutiska metoder som har vetenskapligt underlag, så kallade evidensbaserade metoder, är:

- KBT eller kognitiv beteende terapi

- IPT eller interpersonell terapi

Andra beprövade metoder är:

- PDT eller psykodynamisk psykoterapi

- MBCT eller mindfulness-baserad kognitiv terapi

 

 

 

Image courtesy of Ambro at FreeDigitalPhotos.net