Depression Behandling

Metoder för behandling av depression är:

  • Läkemedelsbehandling
  • Psykoterapeutisk behandling
  • ECT eller elektrokonvulsiv terapi

 

Antidepressiva läkemedel vid behandling av depression

 

Denna typ av mediciner verkar i allmänhet genom att öka tillgången till vissa så kallade neurotransmittorer i hjärnan. De viktigaste är serotonin och noradrenalin. Neurotransmittorer är kemiska substanser som har till funktion att överföra nervimpulser från en nervcell till en annan, på liknande sätt som en båt transporterar sina passagerare från en sida av floden till en annan.

Mellan nervcellerna finns små ”bassänger” som kallas synapser. När neurotransmittorn har överfört en impuls från nervcell 1 till nervcell 2 via denna synaps, tas den upp igen av den avsändande nervcell 1. Detta kallas för återupptag av transmittorn.

Merparten av de antidepressiva läkemedel hämmar detta återupptag av transmittorn till den avsändande nervcellen. Man tänker sig att detta ökar närvaron av transmittorn i synapsen. Vilket i sin tur ökar synapsens förmåga att överföra nya nervimpulser.

En annan och mindre vanlig typ av läkemedel verkar i stället genom att hämma det enzym som bryter ner transmittorn.

Vissa antidepressiva mediciner har också ångestdämpande egenskaper, vilket kan vara önskvärt eftersom många deprimerade personer besväras av ångest.

Moderna läkemedel mot depression har mindre biverkningar än de som fanns förr.

Ett antal nya preparat med både bättre effekter och ännu mindre biverkningar väntas komma de närmaste åren.

 

Psykoterapi som behandling vid depression

 

Psykoterapi minskar depressiva symtom och ångestsymtom.

Kognitiv psykoterapi är en psykoterapeutisk metod vars effektivitet vid behandling av depression har ett stark vetenskapligt underlag. Det är en rekommenderad behandlingsmetod i Europa och USA.

Kognitiv psykoterapi används i första hand för behandling av depression och ångest, men metoden har under senare år provats även som behandling av andra psykiska tillstånd såsom ADHD, beroende och personlighetsstörningar.

Det pågår en snabb utveckling av internetbaserad kognitiv psykoterapi. Kognitiv psykoterapi online använder olika element hos internet såsom email, videochat (med psykoterapeutkontakt i realtid) och psykoedukation (individen får tillgång till material och kognitiva tekniker genom CD, DVD, böcker och e-böcker för självhjälp).

Kognitiv psykoterapi online, eller webbaserad psykoterapi, har fördelar som mindre kostnader, ständig tillgänglighet, korta väntetider eller ingen alls, flexibilitet och möjlighet för individen att arbeta i sin egen takt.

Den drabbade personen får behandling utan att behöva anpassa sig till terapeutens schema eller gå till en psykoterapeutisk mottagning.

 

ECT eller elektrokonvulsiv terapi

 

är en gammal behandlingsmetod som används vid svåra depressioner.

 

 

 

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net