Depression Behandling MBCT

Vad är MBCT?

 

MBCT står för mindfulnessbaserad kognitiv terapi. Den är en form av depressionsbehandling som kombinerar kognitiv psykoterapi och mindfulness. MBCT representerar en form av psykoterapi som tillhör den tredje generationen av så kallade kognitiv beteendepsykoterapi eller KBT. 

Mindfulness-baserad kognitiv terapi är en manualbaserad psykoterapi. Med detta menas att terapin bedrivs med en viss bestämd struktur, utifrån den manual som används. MBCT genomförs under totalt åtta veckor. MBCT är gruppterapi, det vill säga behandlingen ges till en grupp av flera personer samtidigt. Varje MBCT session har en väldefinierad struktur och tar ungefär två och halv timme.

Metoden MBCT utvecklades av Segal, Williams och Teasdale 2002 som en metod att förebygga återkommande depressioner. Manualen som behandlingen utgår ifrån heter ”Mindfulness-based cognitive therapy for depression. A new Approach to preventing relapse” av Zindel V. Segal, J.Mark, G. Williams och John D. Teasdale (januari, 2002). En ny reviderad manual kom ut i december 2012.

MBCT är alltså en relativt ny psykoterapeutisk metod som används mer och mer för att förebygga depressioner, med bra resultat.

Effektiviteten av MBCT har utvärderats i flera studier och metoden har blivit ackrediterad som en evidensbaserad metod i England. MBCT rekommenderas i den förebyggande behandlingen av patienter med tre eller flera depressiva episoder och som befinner sig i remissionsfas, det vill säga som inte har någon aktiv depressiv episod när behandlingen startar.

Under de senaste åren har man tillämpat och provat metodens effektivitet även i behandlingen av patienter med akut depressiv episod och andra psykiatriska tillstånd såsom bipolär sjukdom (som tidigare kallades manodepressivitet), ADHD och beroendetillstånd, med mera.

MBCT är en gruppterapi. Varje grupp har mellan 8 och 15 deltagare och leds av en eller två instruktörer. Instruktörer i MBCT har egen praktik i mindfulnessmeditation och de är utbildade i att leda MBCT-sessioner. Instruktörer i MBCT använder sig alltså av manual och hjälper deltagarna med struktur, begreppsförklaring och praktiska övningar.

Komponenten av mindfulness i MBCT utgår i från det program för stressreduktion som på engelska kallas MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction).

 

Vad är MBSR?

 

MBSR skapades av John Kabat-Zinn i USA.

Kabat-Zinn grundade en center för mindfulness vid den medicinska fakulteten, Massachusetts Universitet (1979) och etablerade ett nytt integrativt koncept som ser på kropp och själ tillsammans. Mer information på engelska om MBSR hittar ni här i Centre for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society .

Det här centret fungerar fortfarande under ledning av dr. Saki Santoreli och utbildar specialister i MBSR från hela världen.

Mindfulness kallas också uppmärksamhetsträning eller på engelska ”awareness training”. Uttrycket härstamma från den mest kände skandinaven inom mindfulnessområdet, professor Andries Kroese, Oslo.

Det mest utvecklad centret för mindfulness i Europa är Centre for Mindfulness Research and Practice, Bangor University som tillhör psykologiska fakulteten. Detta mindfulnesscentret utbildar specialister i MBCT på en akademisk nivå. Mer information på engelska om terapeutiska interventioner grundade på mindfulness hittar ni här.

Det finns flera inriktningar av terapier baserade på mindfulness. Bland de mest använda är Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT), The Breathworks Mindfulness-Based Approaches to Pain and Illness (MBPI), Mindfulness-Based Relapse prevention (MBRP), Dialectical Behavior Therapy (DBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT). De sistnämnda inriktingarna kombinerar mindfulness med acceptans.

I det kliniska arbetet är det mest kända metoden MBCT, som alltså används för prevention av återvändande depressioner och DBT som har utvecklats för behandlingen av borderline personlighetsstörning.

 

 

 

Image courtesy of dan at FreeDigitalPhotos.net