Depressionbehandling med ECT

Vad innebär ECT?

 

ECT, eller elektrokonvulsiv terapi, är en gammal metod som i dag mestadels används vid svåra depressioner som inte svarar tillräckligt på antidepressiva läkemedel eller psykoterapi. 

Vid ECT ges en kortvarig elektrisk stimulering med elektroder utanpå huvudet. Detta når hjärnan och utlöser där kramper ute i kroppen.

ECT ges medan man är kortvarigt sövd. En patient som får ECT ska ha tom mage. Ofta innebär det att man inte dricker senare än två timmar före och inte äter efter midnatt före behandlingen. Patienten kan vanligtvis dricka och äta cirka 30 minuter efter ECT.

Viktigt att tänka på är också att om patienten behandlas med läkemedel av typ bensodiazepin så ska det göras en paus i denna behandling i god tid före. Sådana mediciner är vanligt förekommande för att lindra ångest och ge sömn, men de är muskelavslappnande och motverkar kramperna vid ECT och därmed dess effekt.

Metoden används till vuxna i alla åldrar och även till äldre med bra effekt. Den är väl tolererad och tar kort tid att ge, ungefär 10 minuter med uppvaknande efter cirka 15 - 20 minuter. ECT ges upp till tre gånger per vecka, totalt 6 - 12 behandlingar. En preliminär bedömning av effekterna görs efter 4 - 6 behandlingar.

Verkningsmekanismen för ECT är inte helt klarlagd. Metoden verkar bäst vid de svårare fallen av depression och dess effekter är där bättre än någon annan behandlingsform, alltså även bättre än läkemedel. Man vet att den kramp som utlöses och som gör att metoden kallas "konvulsiv" är nödvändig för att den ska ha god effekt. En teori är att ECT ger en ökad frisättning i hjärnan av de neurotransmittorer som även påverkas av antidepressiva läkemedel.

Det går bra att kombinera ECT med läkemedelsbehandling mot depression. ECT kan också ges som underhållsbehandling, d.v.s. efter utskrivning eller poliklinisk, en gång per vecka eller en gång per månad, enligt läkares ordination.

 

Vilka bieffekter har ECT?

 

De flesta biverkningar av ECT är lindriga, såsom övergående huvudvärk och muskelvärk.

Det mest diskuterade är en risk för övergående minnessvikt efter ECT. Det kan gälla svårigheter att komma ihåg sådant som hände före behandlingen, men även att lära sig nytt material direkt efter. Dessa svårigheter varar ofta från några dagar upp till några veckor. I enstaka fall kan det bli mer långvariga minnesproblem. Detta är svårtolkat eftersom depressionen i sig kan ge störning av minnet. De flesta patienter upplever inga särskilda minnesproblem efter ECT.

 

 

 

Image courtesy of Naypong at FreeDigitalPhotos.net