Depression

Depressionen har många ansikten. Ett av de mest typiska symtomen på depression är nedstämdheten. Den präglas av känslan av meningslöshet, hopplöshet, värdelöshet, minskad sexuell lust och förlusten av mål i livet.

Andra vanliga tecken på depression är sömnsvårigheter, ångest, irritabilitet, långsammare tankeförlopp och rörelser, förlängd reaktionstid och tankar på att skada sig själv eller ta sitt liv. Bilden vid depression innehåller alltså mer än nedstämdheten.

En människa med depression är inte lika aktiv i vardagen som han/hon brukar vara, tillbringar gärna mycket tid ensam och är tankemässig fokuserad på det negativa i livet. En lättare nedstämdhet kräver ingen behandling, medan en verklig depression kräver professionell hjälp. 

Depression är en vanlig orsak till suicid, varför det depressiva tillståndet bör bedömas noggrant.

Ungefär tre av tio personer upplever någon gång i livet en  depression som är så uttalad att de behöver psykologisk eller psykiatrisk hjälp.

 

Typer av depression

 

Det finns olika typer eller former av depression eller förstämningssyndrom:

  • Egentlig depression är den djupare och svåra formen som på engelska kallas major depressive disorder.
  • Dystymi är en lättare form som skiljer sig från den egentliga depressionen genom kronisk varaktighet och mildare symtomintensitet. Dystymi ska pågå mer än två år för att diagnosen ska sättas.
  • Bipolär sjukdom är ett tillstånd där depressiva och maniska episoder alternerar.  
  • Cyklotymi kallas en mildare variant av den bipolära sjukdomen.

Andra former av depression är: Årstidsrelaterad depression (Vinterdepression), postpartum depression efter graviditet samt baby blues depression, en mildare typ som kommer efter förlossning. Det sistnämnda innebär symtom av mildare intensitet, med en varaktighet begränsad till några timmar eller dagar som inte allvarligt påverkar kvinnans förmåga att klara vardagen.

Depression kan alltid behandlas. Här finns en guide online som erbjuder aktualiserade kunskaper om depression, typer av depression och de mest effektiva behandlingsformerna.

Personer som har lättare symtom kan i första hand använda de olika metoder för självhjälp som står till buds.  Självhjälpsmetoder syftar inte bara till att behandla pågående symtom. Sådana metoder kan också användas för att förebygga att symtomen uppkommer och ge individen ökad kännedom om sig själv.

 

 

  

Image courtesy of papaija2008 at FreeDigitalPhotos.net