Symtomen på depression

Depressionen har många ansikten. Ett av de mest typiska symtomen på depression är nedstämdheten. Den präglas av känslan av meningslöshet, hopplöshet, värdelöshet, minskad sexuell lust och förlusten av mål i livet.

Andra vanliga tecken på depression är sömnsvårigheter, ångest, irritabilitet, långsammare tankeförlopp och rörelser, förlängd reaktionstid och tankar på att skada sig själv eller ta sitt liv. Bilden vid depression innehåller alltså mer än nedstämdheten.

En människa med depression är inte lika aktiv i vardagen som han/hon brukar vara, tillbringar gärna mycket tid ensam och är tankemässig fokuserad på det negativa i livet. En lättare nedstämdhet kräver ingen behandling, medan en verklig depression kräver professionell hjälp. 

Depression är en vanlig orsak till suicid, varför det depressiva tillståndet bör bedömas noggrant.

Ungefär tre av tio personer upplever någon gång i livet en  depression som är så uttalad att de behöver psykologisk eller psykiatrisk hjälp.